Articles | Artikel

Augmenting the arts: Available grant programs | Aneka pemangkin seni: Program geran sedia ada

Visit the MyCreative Ventures website for more details. Layari laman web MyCreative Ventures untuk maklumat lanjut.

About Us | Tentang Kami

Since 2021, Bandar Aktiviti Seni Kuala Lumpur is a Malaysian arts and culture media platform originally curated by CENDANA Malaysia. An editorial product of MyCreative Ventures, BASKL supports the 10 creative pillars of MyCreative, reporting on Visual Arts, Performing Arts, Music, Traditional and Cultural Arts, Literature, Design, Fashion, Creative Education, Culinary Arts and Content Creation.


Sejak 2021, Bandar Aktiviti Seni Kuala Lumpur berfungsi sebagai sebuah platform media seni dan budaya Malaysia yang asalnya dikendalikan oleh CENDANA Malaysia. Selaku produk editorial MyCreative Ventures, BASKL menyokong 10 teras kreatif MyCreative menerusi laporan berkenaan Seni Visual, Seni Persembahan, Muzik, Seni Tradisional dan Budaya, Kesusasteraan, Reka Bentuk, Fesyen, Pendidikan Kreatif, Seni Kulinari dan Penciptaan Kandungan.

Publicise Your Events | Hebahkan Acara Anda

Submit an arts event listing here. Hantarkan butiran mengenai acara seni anda di sini.

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites