Bandar Aktiviti Seni Kuala Lumpur or BASKL is a Malaysian arts and culture media platform originally curated by CENDANA Malaysia in 2021. What started off as a physical programme is now an editorial product managed and owned MyCreative Ventures. BASKL supports the 10 creative pillars of MyCreative, reporting on Visual Arts, Performing Arts, Music, Traditional and Cultural Arts, Literature, Design, Fashion, Creative Education, Culinary Arts and Content Creation.

Tentang BASKL

Bandar Aktiviti Seni Kuala Lumpur atau BASKL merupakan sebuah platform media seni dan budaya Malaysia yang asalnya disusun atur oleh CENDANA Malaysia pada tahun 2021. Bermula sebagai sebuah program fizikal, BASKL kini merupakan produk editorial yang diurus dan dimiliki oleh MyCreative Ventures. BASKL menyokong 10 tunjang kreatif MyCreative yang terdiri daripada Seni Visual, Seni Persembahan, Muzik, Seni Tradisional dan Budaya, Kesusasteraan, Reka Bentuk, Fesyen, Pendidikan Kreatif, Seni Kulinari dan Penciptaan Kandungan.

Aneka pemangkin seni: Program geran sedia ada​

Skim Dana Padanan (SDP) MyCreative

Dana Kandungan Digital (DKD)

Visit the MyCreative Ventures website for more details. Layari laman web MyCreative Ventures untuk maklumat lanjut.

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites